Michael Furdyk

Michael Furdyk

 Toronto, Ontario

 • 48
  checkin icon

  CHECKINS

 • 7,300
  points icon

  POINTS

 • 53
  site-visited icon

  SITES VISITED

Michael Furdyk

Michael Furdyk

 Toronto, Ontario
 • 4
  level icon

  LEVEL

 • 48
  checkin icon

  CHECKINS

 • 7,300
  points icon

  POINTS

 • 53
  site-visited icon

  SITES VISITED